jahoda

Jahodárna Dražice

jahoda

Samosběr 2022

Vážení zákazníci, samosběr jahod pro letošní rok neplánujeme z důvodu obnovy porostů. Děkujeme za pochopení.
Vaši jahodáři z Dražic


Aktualizováno 2. července 2022 8:53

U nás si můžete jahody nasbírat sami formou samosběru. Jahody sbíráte do vlastních přinesených nádob, které Vám při vstupu do jahodárny zvážíme. Po ukončení sběru Vám znovu zvážíme nasbírané plody včetně nádob a hmotnost nádob odečteme. Nasbírat si můžete neomezené množství. Samosběry se u nás obvykle konají ke konci června, kdy už je nazrálé dostatečné množství plodů pro sběr.


Samosběry mají svůj řád, kterým se každý zákazník musí řídit:

1. Každý se řídí pokyny povolaných osob.
2. Z důvodu poškozování jahodníků, nepouštíme do porostů děti mladší patnácti let.
3. Účastníci samosběru nesmí poškozovat porost jahod.
4. Každý zákazník si může nasbírat tolik plodů, kolik chce. Sběr se provádí do vlastních nádob. Nádoby budou před sběrem zváženy.
5. Každý zákazník sbírá pouze na řádku, který mu byl přidělen.
6. Sbírají se všechny zralé plody, bez ohledu na velikost.
7. Po ukončení samosběru zákazník označí místo praporkem.
8. Na pozemku je zároveň důrazně zakázáno kouření.
9. Zákaz vstupu se psy.
10. V případě nedodržování pokynů a porušení řádu samosběru je povolaná osoba oprávněna takového zákazníka vykázat.